Lidt om gestaltterapi

Gestaltterapi er oplevelsesorienteret psykoterapi, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes oplevelse af sig selv og verden.

Gestaltterapi kan både bruges til personlig udvikling og til behandling af akutte kriser. Man kan arbejde med uløste situationer fra fortiden, med nutidige aktuelle problem-stillinger eller med mål, man har sat sig for at nå i fremtiden.
 

Aktuelt

Gestaltterapeutforeningen byder velkommen.

Her på sitet kan du finde de mest basale informationer om Gestaltterapeutforeningen.Hvis du ønsker yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Gestaltterapeutforeningen er en interesseforening for gestaltterapeuter, der optager medlemmer i følgende 4 kategorier:

A: Individuelle terapeuter, der er uddannet fra et institut, der er fuldt medlem af EAGT eller   akkrediteret medlem af EAGT.                                                                                                

B:Studerende på samme institutter som nævnt i A.

C: Individuelle medlemmer,der uanset uddannelsesbaggrund, opfylder de til enhver tid gældende betingelser for personligt medlemskab af EAGT.

D: Individuelle medlemmer der endnu ikke er akkrediteret kan blive associerede medlemmer.

Gestaltterapeutforeningen blev i efteråret 2011 medlem af EAGT.

EAGT står for  The European Association of Gestalt Therapy. Kravene til akkrediteringen er næsten dobbelt så høje, som de krav Socialministeriet i 2004 opstillede til evalueringen af psykoterapeutisker uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Gestaltterapeutforeningen har implemnteret EAGT\'s etiske regler,som alle foreningens medlemmer er forpligtet til at

overholde. Procedurerne i forbindelse med eventuelle klagesager, er direkte inspireret af EAGT\'s procedurer og udarbejdet så de passer til Gestaltterapeutforeningens forhold. De etiske regler og den professionelt organiserede  mulighed for klagebehandling, er et væsentligt grundlag for Gestaltterapeutforeningens forsatte arbejde med at udvikle og fremme en høj faglighed blandt sine medlemmer.

 

Foreningens praktiserende medlemmer har det til fælles at være uddannet fra et institut, der underviser i gestaltterapi, men har i øvrigt individuelt en række andre kompetencer. Du kan læse mere under de forskellige profiler på listen over.site by framemakers